Czy przydzielone miejsca będą znajdować się obok siebie?