Co się stanie w przypadku odrzucenia mojego dowodu spełnienia warunków?